Polityka prywatności

Informacje ogólne

Państwa dane osobowe podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie są one, ani nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub ich usunięcia.

Powierzone sklepowi www.bisette.shop dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania adresu email poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji nowego konta lub dobrowolne podanie adresu e-mail w polu "Zapisz się do newslettera".

Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej sklepu bisette.shop. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu email klienta podmiotom trzecim. Prawidłowy adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać użytkownikom za ich zgodą informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie internetowym.

Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z chęci otrzymywania korespondencji od sklepu bisette.shop. W tym celu użytkownik proszony jest o wysłanie maila pod adres kontakt@bisette.shopl z prośbą o usunięcie subskrypcji z bazy danych witryny.